จำนวนผู้อ่านข่าว ::397

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการวมว.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการวมว. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.satit.up.ac.th/sciup/ 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/8/2562 11:24:27

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน