ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โชค โสรัจกุล ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2562 2/8/2562 13:32:48น. 734

ขอแสดงความยินดีกับ,รศ.ดร.โชค,โสรัจกุล,ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักสัตวบาลดีเด่น,ประจำปี,2562
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โชค โสรัจกุล ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2562 จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 16 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร สร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/8/2562 13:32:48

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน