ขอแสดงความยินดี 9/8/2562 14:09:32น. 633

ขอแสดงความยินดี

นิสิต SEEN ได้รับรางวัลเกณฑ์มาตรฐาน Green Youth ของประเทศ ในระดับเงิน ภายใต้โครงการ “การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย Green Youth”

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในที่ปรึกษาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ที่ได้รับรางวัลเกณฑ์มาตรฐาน Green Youth ของประเทศ ในระดับเงิน ภายใต้โครงการ “การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย Green Youth” จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซกรุงเทพฯ

 ภาพ :   จิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    tidaduen.ut   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/8/2562 14:09:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน