Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::278

     คณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะผู้บริหาร,บุคลากร,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย,จังหวัดนครราชสีมา,,เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา,มหาวิทยาลัยพะเยา

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/8/2562 17:37:24

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน