Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::271

     คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2563

คณะนิติศาสตร์,เข้าร่วมโครงการแนะแนวสัญจร,ปีการศึกษา,2563
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2563 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์แนะแนว ได้ทราบถึงนโยบายและขั้นตอนการรับเข้าของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์แนะแนวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดมหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ เป็นต้น 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/8/2562 11:04:04

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน