จำนวนผู้อ่านข่าว ::924

     พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและเข็มสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกแก่นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นำโดย ดร.ประจวบ แหลมหลัก หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ผศ.ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ, อ.อรทัย เกตุขาว, อ.พรพนา สมจิตร, อ.ณรงค์ ใจเที่ยง, อ.กฤษฎา สารทอง และนางสาวปิยะพร พิมพาแสง พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาอนามัยชุมชน เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและเข็มสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกแก่นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรัก และภูมิใจในวิชาชีพ มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมจะเป็นบุคคลากรทางสุขภาพที่มีคุณค่าในอนาคต 

ภาพ :   สาขาวิชาอนามัยชุมชน   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ประจวบ แหลมหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/8/2562 10:11:01

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน