"เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา" 14/8/2562 10:53:12น. 592

"เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา",
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง ขอเรียนเชิญนิสิต ศิษย์เก่าและผู้สนใจรับฟัง "เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา" พบกับวิทยากรที่มีประสบการณ์จากนักบินและครูการบิน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ PKY 4 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา เวลา 15.00 น. ถึง 17.30 น. (ลงทะเบียน 14.30 น.)
????แจ้งความประสงค์เข้ารับฟัง***โดยสแกน QR code บนโปสเตอร์*** หรือติดต่อที่ นางสาวพรรัตน์ พีรวงศ์สกุล โทร. 083-8461114 Email : pornpeerawong@gmail Line : poachichy ภาพ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/8/2562 10:53:12

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน