ผลงานวิจัยนร.โรงเรียนสาธิตฯได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Physics : Conference series (JPCS ) 14/8/2562 16:06:23น. 2402

ผลงานวิจัยนร.โรงเรียนสาธิตฯได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,Journal,of,Physics,:,Conference,series,(JPCS,)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้รับรายงานการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Physics : Conference series (JPCS) จำนวน 3 โครงงาน โดยมีอาจารย์พชรธัช ไชยมงคลเป็นที่ปรึกษาโครงงานดังต่อไปนี้
1. ผลงานชื่อ “Elliptic flow of proton in 197Au + 197Au collision reaction at intermediate energy by using a quantum molecular dynamics model” จัดทำโดย

  1. นายธนโชติ ถาแปง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6.4
  2.  นางสาวธนพร บุญประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6.4
  3.  นางสาวอภิชญา ชุ่มศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6.4

2 .ผลงานชื่อ “Azimuthal emission patterns of proton in 58Ni + 58Ni collision at intermediate energy by using a quantum molecular dynamics model” จัดทำโดย

  1. นายพันธ์วริศ ฤกษ์วัฒนอำไพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6.4
  2.  นางสาวพิชญาภัค กันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6.4

3. ผลงานชื่อ “The effect of K+ potential on nucleare of state for K+ production in heavy-ion collision by using a quantum molecular dynamics model” จัดทำโดย

  1. นางสาวเจณิสตา จีระกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6.4
  2.  นางสาวธิดารัตน์ ดูสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6.4ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/8/2562 16:06:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน