โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 14/8/2562 15:07:19น. 501

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์และนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาตร์ (โครงการ วมว.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ "International Youth Robot Competition 2019" ร่วมแข่งขันในรายการ Humanoid Robot Dance โดยนักเรียนได้นำหุ่นยนต์มาแสดงให้แก่คณะผู้บริหารได้รับชม ซึ่งได้รับความสนใจและคำชื่นชมเป็นอย่างมาก โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/8/2562 15:07:19

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน