มหาวิทยาลัยพะเยาให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility 14/8/2562 15:38:32น. 688

มหาวิทยาลัยพะเยาให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา,วิทยาศาสตร์,วิจัยและนวัตกรรม,ในการประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการ,Talent,Mobility

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและความร่วมมืออุตสาหกรรม ฝ่าย Talent Mobility ให้การต้อนรับคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

ทั้งนี้ กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและความร่วมมืออุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการ Talent Mobility ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สูงขึ้นต่อไป
ภาพ :   ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/8/2562 15:38:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน