จำนวนผู้อ่านข่าว ::333

     ม.พะเยา หารือร่วมมือกับ Graduate Institute of Biomedical Sciences, Taiwan ผลิตเนื้อโค

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562  Professor Jyh-Cherng Ju, Ph.D. จาก Graduate Institute of Biomedical Sciences, China Medical University & Hospital, Taiwan เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำวิจัยในหัวข้อการผลิตเนื้อโคและการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในอนาคตต่อไป

 

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/8/2562 16:50:53

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน