Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::444

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดนิทรรศการงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,ม.พะเยา,ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา,จัดนิทรรศการงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดนิทรรศการงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด นำทีมโดยนักวิชาการเกษตร นายชัยวัฒน์ จิตนารี พร้อมนิสิต ป.โท คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร ฐานเรียนรู้ที่ 3 การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตามหลักวิชาการ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรทราบแนวทางการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้อย่างทันท่วงที และให้เกิดความยั่งยืนในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้างต่อไป 

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/8/2562 18:30:03

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด