Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::342

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 7 ส. เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา,จัดกิจกรรม,Big,Cleaning,Day,และกิจกรรม,7,ส.,เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ นำทีมบุคลากร แม่บ้าน และรปภ. ประจำศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 7 ส. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับประเมินขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office Standard) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รางวัลระดับเหรียญทอง ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. จึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโครงการสำนักงานสีเขียว โดยบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน และรปภ.ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ขุดร่องระบายน้ำ โดยรอบอาคารศูนย์บรรณสารฯ และทำความสะอาดภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ ทั้งหมด จำนวน 5 ชั้น รวมถึงพื้นที่โต๊ะทำงานของบุคลากร อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม 7 ส. โดยมีการตรวจและให้คะแนนทุกพื้นที่ภายในหน่วยงานให้พร้อมกับการเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวในครั้งนี้


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/8/2562 16:08:05

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด