ม.พะเยา MOU มุ่งพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง 19/8/2562 14:34:58น. 2279

ม.พะเยา,MOU,มุ่งพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง

        วันศุกร์ที่16 สิงหาคม2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสนับสนุนการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชงระหว่างบริษัท อภิญญา เมดิคอลจำกัด กับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคุณอมร ศรีชวาลา ผู้บริหารบริษัท อภิญญา เมดิคอล จำกัด เป็นตัวแทนลงนามดังกล่าว

        บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเพื่อสกัดสารและเภสัชภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะเริ่มตั้งแต่การศึกษาและพัฒนากระบวนการปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อให้ได้สารสำคัญในปริมาณที่สูง นำมาสกัดและตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญสูตรตำรับหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยลงนาม ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพรส กรุงเทพมหานคร
ภาพ :   กองบริหารงานวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ/กองบริหารงานวิจัย   
เพิ่มข่าวโดย :   Tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/8/2562 14:34:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน