แชร์ Twitter   
608
  

     นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้รับรางวัลประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ม.พะเยา

นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้รับรางวัลประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ม.พะเยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลในการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “นกยูงไทยกับความก้าวไกลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่จัดขึ้นระหว่างเมื่อที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

  1. เด็กหญิงปฤษณี มูลกาวิล นักเรียนระดับชั้นป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
  2. เด็กหญิงกรกนก ตีรอรุณศิริ นักเรียนระดับชั้นป.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/8/2562 16:12:02

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน