แชร์ Twitter   
407
  

     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านมา ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/8/2562 18:21:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน