Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::483

     คณะนิติศาสตร์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดพะเยา

คณะนิติศาสตร์,,ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดพะเยา
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดพะเยา ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 และ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยหัวข้อในการให้ความรู้ได้แก่เรื่อง ความรับผิดทางอาญาในคดียาเสพติด และสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรกรณีครอบครัวหย่าร้าง และในโอกาสนี้นิสิตคณะนิติศาสตร์ยังได้จัดแคมเปญ "ส่งความสุขให้สาวหลังกำแพง You happy, we are happy" เพื่อรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขังหญิง เช่น ผ้าอนามัย กางเกงชั้นใน สบู่ ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็นต้น และนำไปบริจาคให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ด้วย 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2562 9:10:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด