แชร์ Twitter   
835
  

      นิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตร

,,,นิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์,ชั้นปีที่,4,คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,ม.พะเยา,ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ,เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตร

ในระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 นิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 34 คน นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู และ ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร นำคณะนิสิตศึกษาดูงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตร และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนออกไปฝึกงานวิชาชีพ โดยมีสถานที่ศึกษาดูงานจำนวน 5แห่ง ได้แก่

1.บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ผักและกระบวนการพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระดับโรงงานอุตสาหกรรม

2.ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงพันธุ์, เทคโนโลยีด้านPhenomic เพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์พืช และกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าวธัญโอสถ

3.ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ศึกษาดูงานด้านแมลงและพิพิธภัณฑ์แมลง

4.สวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิด จ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานด้านการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกและกล้วยไม้กระถางเชิงการค้า

5.โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เพชรบุรี ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ
ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/8/2562 14:08:22

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน