แชร์ Twitter   
826
  

     บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นที่ 9 สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน ในอัตราสูงถึง ร้อยละ 94.8 (Batch Number 9th of Bachelor of Science in Medical Technology Graduates from School of Allied Health Sciences, University of Phayao passed the National MT License Test at the high rate of 94.8%)

บัณฑิตเทคนิคการแพทย์,คณะสหเวชศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,รุ่นที่,9,สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน,ในอัตราสูงถึง,ร้อยละ,94.8,(Batch,Number,9th,of,Bachelor,of,Science,in,Medical,Technology,Graduates,from,School,of,Allied,Health,Sciences,,University,of,Phayao,passed,the,National,MT,License,Test,at,the,high,rate,of,94.8%)
เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานี้ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562 พบว่า บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 9 จาก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตราการสอบผ่านสูง ถึง ร้อยละ 94.8 นำความยินดีมาสู่ คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิต และเหล่าศิษย์เก่า เป็นอย่างยิ่ง
The Medical Technology Council announced the 2/2019 National License Test result on August Friday 16, 2019. Batch Number 9th of Bachelor of Science in Medical Technology Graduates from School of Allied Health Sciences, University of Phayao passed the National MT License Test at the high rate of 94.8%. This brought a very high appreciate moment to MT instructors, supporting staff, MT bachelors and all UP.MT. alumni members.ภาพ :   Narong Nuanmuang   
ข้อมูล/ข่าว :    yuttana.mu   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/9/2562 21:52:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน