Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::1072

     ขอเชิญนิสิต นักเรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนิสิต โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

ขอเชิญนิสิต,นักเรียน,บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา,และผู้ที่สนใจ,เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม,จริยธรรมนิสิต,โดย,พระมหาสมปอง,,ตาลปุตโต
ขอเชิญนิสิต นักเรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนิสิต ธรรมะบรรยาย " ธรรมะชนะความเครียด" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต  วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ปวง ธัมมปัญโญ มหาวิทยาลัยพะเยา  จัดโดยงานวินัยและแนะแนวอาชีพ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/9/2562 9:28:09

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน