Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::393

     โครงการบริจาคโลหิต

โครงการบริจาคโลหิต
นิสิต กยศ. เตรียมร่างกายให้พร้อม...
เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต
วันที่ 16-18 กันยายน 2562
เวลา 09.00 - 15.00 น.
ผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน จะได้รับชั่วโมงจิตอาสาดังต่อไปนี้
1. เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ในเช้าวันจันทร์ที่ 16 กันยายน เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จำนวน 2 ชั่วโมง
2. ประสงค์บริจาคเลือดแต่เลือดลอยไม่สามารถบริจาคได้ จำนวน 3 ชั่วโมง
3. บริจาคเลือด จำนวน 6 ชั่วโมง
 

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/9/2562 16:58:21

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน