Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::323

     SEEN ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตที่ผ่านเข้ารอบกิจกรรม Challenge Briefing & Team Matching

SEEN,ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตที่ผ่านเข้ารอบกิจกรรม,Challenge,Briefing,&,Team,Matching
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตที่ผ่านเข้ารอบกิจกรรม Challenge Briefing & Team Matching ภายใต้โครงการเฟ้นหาคนพลังงานรุ่นใหม่ มาร่วมสร้างสรรค์นโยบาย และต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทยผ่านกิจกรรม “Hackthon” ภายใต้กรอบแนวคิด “THAILAND ENERGY ECOSYSTEM” ประกอบด้วยนิสิตชั้นปีที่ 2 นายสรชัช อินถานะ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตรีควบโท น.ส.รมิตา เหลี่ยมแฉ่ง สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม น.ส.จิตสุภา ศรีสุข สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ 

ภาพ :   สโมสรนิสิต SEEN   
ข้อมูล/ข่าว :    สโมสรนิสิต SEEN   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/9/2562 15:18:39

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน