แชร์ Twitter 
808
   SDG

     MIS นิสิตสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลขวัญใจทีม Expert สาขาเกษตรและอาหารแปรรูปจากการ pitching ผลงาน "ระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพน้ำและควบคุมสำหรับฟาร์มปลา

MIS,นิสิตสาขาวิชาการตลาด,ได้รับรางวัลขวัญใจทีม,Expert,สาขาเกษตรและอาหารแปรรูปจากการ,pitching,ผลงาน,"ระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพน้ำและควบคุมสำหรับฟาร์มปลา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รหัส 57 นายศุขมิตร ทีฆเสนีย์ CEO บริษัท ICM electronics
นายเด่นดนัย ลือราช  และนายจารุกิตต์ ปานสี ที่ได้รับรางวัลขวัญใจทีม Expert สาขาเกษตรและอาหารแปรรูปจากการ pitching ผลงาน "ระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพน้ำและควบคุมสำหรับฟาร์มปลา" จากกิจกรรม Research Connect ตลาดต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม  ณ ห้อง Mayfair ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

ซึ่งผลงานจากทีม ICM electronics มหาวิทยาลัยพะเยาเป็น 1 ใน 5 ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จากทั้งหมด 29 ผลงาน ในงาน Research Connect ที่จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพ :   อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/9/2562 16:29:52

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน