Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::228

     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี,จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ,และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ โดยวิทยากร ดร.อัจฉรี พิพัทธกุศลกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยหัวข้อในการบรรยายตัวอย่างเช่น 1.การสร้างความมั่นใจจากภายใน 2.การสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ 3.มารยาททางธุรกิจ 4.ศิลปะของการสื่อสาร เป็นต้น

โดยกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นจำนวนมาก โดยบุคลิกภาพที่ดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการติดต่อหรือเจรจาทางธุรกิจ เพราะการที่บุคคลจะได้รับการยอมรับนับถือ การสนับสนุน ความไว้วางใจ และความประทับใจจากผู้อื่นนั้น ก็ควรที่จะแสดงบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมให้ผู้อื่นเห็น เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง


ภาพ :   ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 12:58:45

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน