คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 13/9/2562 15:04:47น. 1314

คณะนิติศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,เข้าร่วมกิจกรรม,SHOW,&,SHARE,UP-KM,2019
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธี ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ได้จัดส่งผลงานเข้าร่วมการ SHOW & SHARE คือด้านพัฒนาคุณภาพนิสิต และด้านการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังได้ร่วมขึ้นเวทีเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์กระบวนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/9/2562 15:04:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน