แชร์ Twitter   
500
  

ประกาศการรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ,สำหรับนิสิตระดับบัญฑิตศึกษา,(ปริญญาโทและปริญญาเอก),ภาคการศึกษาที่2/ภาคการศึกษาปลาย,ปีการศึกษา,2562
ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/9/2562 14:48:00

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน