ประกาศการรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

30/9/2562 14:48:00น. 678
ประกาศการรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ,สำหรับนิสิตระดับบัญฑิตศึกษา,(ปริญญาโทและปริญญาเอก),ภาคการศึกษาที่2/ภาคการศึกษาปลาย,ปีการศึกษา,2562

facebooktwitterline


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
30/9/2562 14:48:00น. 678
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ประกาศการรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน