แชร์ Twitter   
1331
  

     รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในเวทีการแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม Startup “Pitching & Demo Day”

รองคณบดีฝ่ายวิจัย,คณะศิลปศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ,1,ในเวทีการแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม,Startup,“Pitching,&,Demo,Day”

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะทำงาน ผู้สร้างแอปพลิเคชั่นเด็ก 2 ภาษา และ lingkidz.com ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในเวทีการแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม Startup “Pitching & Demo Dayภายใต้คอนเซ็ป GO TO LION KINGซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood for Innovative Startup)ภายในงานมีการนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อชิงเงินรางวัลในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ดิจิทัล และ Startup แนวหน้าของประเทศไทย ประกอบด้วย


  1. คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม ประธานที่ปรึกษา บริษัทซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  2. ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association/ CEO/ Co-Founder, Ztrus
  3. คุณพงษ์ศักดิ์ ลิมป์พรพิพัฒน์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DEPA
  4. คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ CEO & Co-Founder บริษัทฟิกซิ จำกัด


ร่วมเป็นกรรมการในการคัดเลือกการนำเสนอแผนธุรกิจของผู้ประกอบการในครั้งนี้     

 

ข้อมูล : รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์

ภาพ : นางสาวศิรติพร อุตโม เจ้าหน้าที่โครงการ Business Brotherhood  

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นางสาวศิรติพร อุตโม เจ้าหน้าที่โครงการ Business Brotherhood   
ข้อมูล/ข่าว :    รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/10/2562 16:17:50

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน