จำนวนผู้อ่านข่าว ::841

     วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยา,วิทยาเขตเชียงราย
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม R 2/1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตเชียงราย บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายได้ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ทั้งนี้ในการต้อนรับดังกล่าว วิทยาเขตเชียงรายได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานพร้อมกับรับมอบนโยบายจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา โดยนโยบายได้มุ่งเน้นในด้านการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาเขตเชียงราย

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/10/2562 14:39:34

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน