แชร์ Twitter 
1438
   SDG

     อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ “สร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง” ประจำปี 2562

อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย,มหาวิทยาลัยพะเยา,เข้าร่วมโครงการ,“สร้างสรรค์วรรณศิลป์,กวีปากกาทอง”,ประจำปี,2562

            เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิตวิทยาลัยการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ สร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทองประจำปี 2562 ณ ห้องโอราฬโรจน์ อาคาร 38 อาคารโอราฬโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดขึ้นโดย ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจและส่งเสริมให้เยาวชนไทย ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ และที่ปรึกษาศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพฯ เป็นประธานโครงการและพิจารณาตัดสินผลงานที่ดีที่สุดในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย  

            โดย นางสาววิจิตรา ศรีเกต นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้ารับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร กวีปากกาทองประจำปี 2561 จากผลงานประพันธ์ นักเดินทางเทียนไข”       

     

 

ข้อมูล : ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพฯ

ภาพ : นางสาววิจิตรา ศรีเกต นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย   

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นางสาววิจิตรา ศรีเกต   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพฯ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/10/2562 15:26:44

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน