แชร์ Twitter   
558
  

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสนเมืองมา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้,มหาวิทยาลัยพะเยา,บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์,สนับสนุนการจัดตั้ง,ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช,พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน,วัดแสนเมืองมา,,อำเภอเชียงคำ,จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้มอบหมายให้ นายปิยะราช สุขภิญโญ หัวหน้างานเทคโนโลยี คัดเลือกคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อมอบให้กับวัดแสนเมืองมา เป็นการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสนเมืองมา ให้เป็นแหล่งรวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชาวไทลื้อที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุด ในจังหวัดพะเยา และมีคุณค่าเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมที่สามารถค้นหาบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่อำเภอเชียงคำ โดยเฉพาะข้าวของเครื่องใช้ วัตถุโบราณหลากหลายชนิด รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชน เครื่องมือ ทำมาหากิน พิธีกรรม ประเพณีต่างๆ รวมทั้งศิลปะการทอตุง การทอผ้าของชาวไทลื้อ และของใช้โบราณของชาวไทลื้อถูกนำมาแสดงบริเวณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสนเมืองมา 
ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2562 13:53:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน