แชร์ Twitter   
588
  

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Unboxed Microsoft Education Day @ UP

ขอเชิญผู้บริหาร,อาจารย์,บุคลากร,และนิสิต,มหาวิทยาลัยพะเยา,เข้าร่วมกิจกรรม,Unboxed,Microsoft,Education,Day,@,UP

วัถตุประสงค์

  • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และมอบความรู้เกี่ยวกับ Microsoft in Education Benefits 
  • เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรด้าน IT 

หัวข้อการฝึกอบรม

  • future skills Ready for21st Century
  • New Learning and Teaching Experiences in the Digital Age
  • The Cloud for Modernized Education
  • Transforming the Way of Teaching, Learning and Communlcation in 2019
  • Moving Education to Dinital Services Organization with Digital Procwss Automation Platform, Secured with Digital Slgnature
  • Modern Devices Transforming Digital Education

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 200 คน

วิทยากร

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ระยะเวลาและสถานที่ฝึกอบรม

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บันทึกข้อความ , กำหนดการ , ลงทะเบียนออนไลน์




ภาพ :   -   
ข้อมูล/ข่าว :    -   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2562 15:22:35

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน