แชร์ Twitter   
1443
  

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงานระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้,มหาวิทยาลัยพะเยา,บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์,สนับสนุนงานระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้มอบหมายให้ นายปิยะราช สุขภิญโญ หัวหน้างานเทคโนโลยี คัดเลือกคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้ จำนวน 2 เครื่อง มอบให้กับกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนงานระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เกิดการชำรุด ซึ่งใช้ควบคุมระบบโทรศัพท์ที่อาคารเรียนรวมหลังเก่า จำนวน 1 เครื่อง และควบคุมระบบโทรศัพท์ของหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 เครื่อง โดยมี นายธนวิชญ์ ศรีดวงคำ ตัวแทนจากกองอาคารสถานที่ เป็นผู้รับมอบ
ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/10/2562 9:00:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน