แชร์ Twitter   
1118
  

นักวิจัย SEEN เข้าร่วม AsiaFlux Workshop 2019 ณ เมืองทากายาม่า จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

นักวิจัย,SEEN,เข้าร่วม,AsiaFlux,Workshop,2019,ณ,เมืองทากายาม่า,จังหวัดกิฟุ,ประเทศญี่ปุ่น
ดร. มนตรี แสนวังสี และอาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “International Workshop titled “AsiaFlux2019-20th Anniversary Workshop” Gifu University, Gifu, and Hida Earth Wisdom Center เมืองทากายาม่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2562 เพื่อพัฒนาองค์ความด้านการตรวจวัดการแลกเปลี่ยนพลังงาน คาร์บอน และไอน้ำ ระหว่างบรรยากาศและระบบนิเวศ โดยเทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน (Eddy covariance technique) และร่วมติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยด้าน Flux observation ของเครือข่ายนักวิจัยในภูมิภาคเอเชีย (AsiaFlux network) และระดับโลก (FluxNet) นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือกับทีมนักวิจัยต่างชาติและบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากเทคนิคดังกล่าวมาจัดอบรมให้กับนักวิจัยไทยและนักวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะจัดขึ้นพร้อมกับการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และ 9th International Conference on Environmental, Engineering, Science, and Management โดยมีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมวิศกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ในโอกาสต่อไป  ภาพ :   ดร. มนตรี แสนวังสี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. มนตรี แสนวังสี   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/10/2562 9:47:38

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน