แชร์ Twitter   
841
  

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวก.2562 " Beyond Disruptive Technology " จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,ม.พะเยา,เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ,สวก.2562,",Beyond,Disruptive,Technology,",จุดเปลี่ยนอนาคตไทย,ด้วยงานวิจัยเกษตร
ในระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวก.2562 " Beyond Disruptive Technology " จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร ณ โรมแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู ทั้งนี้เป็นการเสวนา Disruptive Technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการเกษตร พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง เกษตรไทยอยู่อย่างไรให้รอดในยุค Disruptive Technology  ทั้งพูดถึงทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมภาคการเกษตรภายใต้การบริหารยุคใหม่ พร้อมนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Session) และห้องนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentations) ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/10/2562 9:11:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน