แชร์ Twitter   
1458
  

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยา จัดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนในงาน “The 4th Japan-Thailand Academic Conference 2019” ณ Tokai University Takanawadai Senior High School กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนสาธิตม.พะเยา,จัดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนในงาน,“The,4th,Japan-Thailand,Academic,Conference,2019”,ณ,Tokai,University,Takanawadai,Senior,High,School,กรุงโตเกียว,ประเทศญี่ปุ่น,

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนในงาน “The 4th Japan-Thailand Academic Conference 2019” นำโดยรองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน รวมทั้งหมด 61 คน เข้าร่วมงานในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 Tokai University Takanawadai Senior High School กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบปากเปล่า 1 เรื่อง และนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 24 เรื่อง ซึ่งการนำเสนอในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 10 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่

1. Tokai University Takanawadai Senior High School

2. Niigata Prefectural Shibata High School

3. Niigata Prefectural Niigata Minami High School

4. Oita Prefectural Hita High School

5. Fukui Prefectural Wakasa High School

6. Meijo University Senior High School

7. Hyogo Prefectural Toyooka High School

8. Yamagata Prefectural Touohgakkan Senior High School


และโรงเรียนสาธิตจากประเทศไทย จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพ :   วรการ จันธิมา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/10/2562 13:53:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน