แชร์ Twitter   
1638
  

กฟภ. MOU ม.พะเยา เพื่อบริหารการจัดการ ประหยัดไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย

กฟภ.,MOU,ม.พะเยา,เพื่อบริหารการจัดการ,ประหยัดไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย
วันนี้ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 22 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับโดย ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมพงศ์ ปรีเปรม
ซึ่งปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พิจารณาแล้ว มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงและมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และสามารถติดตั้งระบบ ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในมหาวิทยาลัยได้
ทางด้านมหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับการบริหารจัดการขององค์กร ในการนี้จึงขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่เห็นความสำคัญในการร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมมือในครั้งนี้ และพร้อมขับเคลื่อนการทำงานให้โครงการนี้สำเร็จ และ เกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุดในอนาคตต่อไป”ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/10/2562 14:55:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน