แชร์ Twitter   
730
  

ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม "นักจัดการลุ่มน้ำอิง รุ่นที่ 1

,ดร.สิทธิศักดิ์,ปิ่นมงคลกุล,รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม,"นักจัดการลุ่มน้ำอิง,รุ่นที่,1
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม "นักจัดการลุ่มน้ำอิง รุ่นที่ 1" ณ เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการ "การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน" โดยมีผู้เข้าร่วมจากผู้นำชุมชนจาก 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่นาเรือ ตำบลบ้านตุ่น ตำบลบ้านต๋อม ตำบลแม่ปืม ตำบลบ้านใหม่ ตำบลแม่ใส ตำบลบ้านสาง และตำบลท่าจำปี เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาทักษะ
ของผู้นำผ่านกระบวนการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่จนิพันธ์ อินสุขะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำในชุมชนและท้องถิ่นต่อไปภาพ :   นิพันธ์ อินสุข   
ข้อมูล/ข่าว :    วิสสุตา หมื่นตื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/10/2562 9:10:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน