แชร์ Twitter   
435
  

     มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๔

มหาวิทยาลัยพะเยา,เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่,๔๔
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๔ “ดุริยะกฤติยาธร ๔๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยในครั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน และทรงดนตรีไทยร่วมกับครูดนตรีไทยอาวุโส นิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/10/2562 12:04:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน