แชร์ Twitter   
721
  

     บุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เยี่ยมชมฝีมือและผลงานจากผู้ต้องขังเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอด ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา

บุคลากร,คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์,เยี่ยมชมฝีมือและผลงานจากผู้ต้องขังเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอด,ณ,เรือนจำจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วีระพงษ์ กิตติวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เข้าพบ ผบ.สุนันทา คงพากเพียร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา เพื่อเยี่ยมชมฝีมือและผลงานจากผู้ต้องขังและหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอด และลงพื้นที่สำรวจจำนวนแรงงานและวัตถุดิบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิต ตะกร้าของขวัญ จังหวัดพะเยา และจัดจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยมีแผนการดำเนินงาน ให้เรือนจำจังหวัดพะเยา เป็นแหล่งใหญ่ในการผลิต เพื่อจัดจำหน่าย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐเป็นอย่างมาก อาทิ เช่น เรือนจำจังหวัดพะเยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา พาณิชย์จังหวัดพะเยา วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา แรงงานจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/11/2562 10:44:41

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน