แชร์ Twitter   
959
  

หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ PR Ranking Award 2562

หน่วยประชาสัมพันธ์,คณะศิลปศาสตร์,ได้รับรางวัลชนะเลิศ,PR,Ranking,Award,2562

เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ และ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ PR Ranking Award 2562 ณ ห้องประชุมเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยรางวัล PR Ranking Award เป็นรางวัลที่มอบแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีคะแนนสูงสุดประจำปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินกับหน่วยประชาสัมพันธ์ด้วย


หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และมีสมาชิกหน่วย ประกอบด้วย นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ และนายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

       

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา / นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา / นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/11/2562 15:14:00

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน