แชร์ Twitter 
682
   SDG

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 "ประสานมิตรเกมส์"

โรงเรียนสาธิตม.พะเยาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ,การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี,ครั้งที่,44,"ประสานมิตรเกมส์"

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 "ประสานมิตรเกมส์" ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/11/2562 14:53:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน