แชร์ Twitter   
1123
  

     นักวิจัย SEEN ออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตรต่อสู้กับปัญหาภัยแล้ง

นักวิจัย,SEEN,ออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตรต่อสู้กับปัญหาภัยแล้ง
นักวิจัยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตรต่อสู้กับปัญหาภัยแล้งให้กับผู้ประกอบการใน อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร ภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program) หรือ ITAP โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ นายวีระวัฒน์ เมืองคำ และ นายไพฑูรย์ ขำจันทร์ ได้ทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 2.5 kW เพื่อสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในเวลากลางวัน มีอัตราการสูบน้ำอยู่ที่ 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง นับเป็นอีก 1 โครงการดี ๆ จาก ITAP ที่ตอบโจทย์ผู้ปรนักะกอบการได้เป็นอย่างดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ :   ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/11/2562 15:31:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน