แชร์ Twitter   
1560
  

     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม อบรม “นักจัดการ ลุ่มน้ำอิง รุ่นที่ 1” ภายใต้แผนบูรณาการ “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน”

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,จัดกิจกรรม,อบรม,“นักจัดการ,ลุ่มน้ำอิง,รุ่นที่,1”,,ภายใต้แผนบูรณาการ,“การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ,เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน”

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม อบรม “นักจัดการ ลุ่มน้ำอิง รุ่นที่ 1”  ภายใต้แผนบูรณาการ “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 24-26 ตุลามคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการพาผู้เข้าร่วม ที่มาจาก 11 ตำบลในจังหวัดพะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การบริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และศูนย์ข้อมูลการป้องกันอุทกภัย เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยร่วมถอดบทเรียนเพื่อนำกลับไปบริหารจัดการน้ำ และพัฒนาเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ของตัวเองอย่างยั่งยืนต่อไป

 
ภาพ :   นิพันธ์ อินสุข   
ข้อมูล/ข่าว :    สราวุฒิ มณีอินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/11/2562 13:39:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน