แชร์ Twitter 
1460
   SDG

     หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดล สหพันธรัฐเยอรมนี ได้ดำเนินการโครงการ "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 "

หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น,คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ร่วมกับมูลนิธิฮันส์,ไซเดล,สหพันธรัฐเยอรมนี,ได้ดำเนินการโครงการ,"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพะเยา,รุ่นที่,2,"

หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดล สหพันธรัฐเยอรมนี ได้ดำเนินการโครงการ "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 " ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพะเยา การจัดทำโครงการและแผน รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการทำงานด้วย โดยมี อาจารย์ถิรายุส์ บำบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ภาพ :   Nattapon Panyakong   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นฯ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/11/2562 14:25:30

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน