จำนวนผู้อ่านข่าว ::218

     นิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24"

นิทรรศการ,“ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา,ครั้งที่,24"
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพ :    เอกชัย เทียนเงิน   
ข้อมูล/ข่าว :    เอกชัย เทียนเงิน   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/11/2562 11:27:23

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน