แชร์ Twitter 
530
   SDG

     นักวิจัย ม.พะเยาเเละผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทยให้เเก่ครูเเละนักเรียน ในพื้นที่ จ.น่าน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านไร่ อ.ปัว จ.น่าน

นักวิจัย,ม.พะเยาเเละผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทยให้เเก่ครูเเละนักเรียน,ในพื้นที่,จ.น่าน,ครั้งที่,1,ณ,โรงเรียนบ้านไร่,อ.ปัว,จ.น่าน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะนักวิจัยโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) นำโดย ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร(หัวหน้าโครงการ) อ.ธนปริญ สำเริง นักวิจัยโครงการ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย นางปราณี ปราบริปู ข้าราชการบำนาญ กลุ่มสถาบันภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการและคณะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทยเเก่คณะครูที่สนใจในเขต จ.น่าน พร้อมด้วยกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างความต้องการพัฒนาทักษะภาษาไทย ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการอบรมภาคทฤษฎี เเละในภาคบ่ายเป็นการอบรมในภาคปฏิบัติระหว่างครูเเละนักเรียน โดยมีทีมวิทยากรร่วมประเมินผลพร้อมทั้งสรุปเพื่อทำการพัฒนาการเขียน การอ่านเเละทักษะด้านภาษาไทยต่อไป โดยได้รับการอนุเคราะห์ด้านสถานที่อบรมจากผู้อำนวยรัตน์ จันทโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ อ.ปัว จ.น่าน

 

ทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา โดยได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ ม.พะเยาในฐานะศูนย์พี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาตามกระบวนการและแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา ขยายผลและปรับใช้กับระบบการศึกษาในพื้นที่ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 2562-2565 ซึ่งกิจกรรมเเละการดำเนินงานจะรายงานให้ทราบต่อไป
ภาพ :   ธนปริญ สำเริง นักวิจัยโครงการ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/11/2562 14:12:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน