แชร์ Twitter 
350
   SDG

     โรงพยาบาลม.พะเยาร่วมปรึกษาหารือกับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้บริการรักษาพยาบาลร่วมกัน

โรงพยาบาลม.พะเยาร่วมปรึกษาหารือกับโรงพยาบาลพะเยา,เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้บริการรักษาพยาบาลร่วมกัน

โรงพยาบาลม.พะเยาร่วมปรึกษาหารือกับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้บริการรักษาพยาบาลร่วมกัน


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 . ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะผู้บริหาร เดินทางมาร่วมประชุมปรึกษาและวางแผนการดำเนินงานด้านต่าง ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้มารับบริการร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล

จากนั้น รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ ได้มอบกล่องถอดเข็ม จำนวน 900 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาลพะเยา เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมแผนกต่าง และให้คำแนะนำแก่บุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโรงพยาบาลพะเยา พร้อมให้การช่วยเหลือและให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์การแพทย์ฯ อีกด้วย

..........

ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีวิชชา อยู่ศิริ   
ข้อมูล/ข่าว :    พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/11/2562 20:54:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน