จำนวนผู้อ่านข่าว ::71

     รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/11/2562 1:00:13

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน