แชร์ Twitter   
582
  

     ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบแผนกการท่องเที่ยวและสินค้าท้องถิ่น ประจำจังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,เข้าพบแผนกการท่องเที่ยวและสินค้าท้องถิ่น,ประจำจังหวัดกุนมะ,ประเทศญี่ปุ่น,

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา? ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.วารัชต์? มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยนายเอกภพ ช่างแก้ว รองนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย เข้าพบ แผนกการท่องเที่ยวและสินค้าท้องถิ่น ประจำจังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำแบรนด์จังหวัดพะเยา (น้องมัดใจ) อายุของแบรนด์ 1? ปี และจังหวัดเชียงราย (น้องกอดอุ่น) มีอายุของแบรนด์ 4 ปี กับจังหวัดกุนมะ (กุนมะจัง) ซึ่งมีอายุของแบรนด์จังหวัดถึง 26 ปี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดผ่านแบรนด์การท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาการทำงานวิจัยทางด้านการพัฒนาแบรนด์ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ได้หารือแนวทางเกี่ยวกับฝึกงานของนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การตลาด การบริหารจัดการ เป็นต้น
ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ /ปกบวร พูลเกษร ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/11/2562 10:33:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน